18.04.2024 ob 21:22
Deli članek
Objavljenih več javnih razpisov za zbiranje predlogov v okviru programa LIFE

Bruselj (MOREL)-  Evropska komisija je danes objavila več javnih razpisov za zbiranje predlogov v okviru programa LIFE v skupni vrednosti 571 milijonov evrov . Sredstva bodo na voljo za projekte, ki spodbujajo naravo in biotsko raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanja, prehod na čisto energijo, novi evropski Bauhaus in okoljsko upravljanje.

Za financiranje bo EU pomagalo, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna celina, da se zagotovi okrevanje evropske biotske raznovrstnosti do leta 2030 in uresniči evropski zeleni dogovor. Prihodnji teden bo med torkom in petkom organiziran niz virtualnih informativnih dni #EULife24 za pomoč potencialnim kandidatom v celotnem postopku. Skupno financiranje programa LIFE za obdobje 2021–2027 znaša 5,4 milijarde evrov in vključuje tudi podprogram za prehod na čisto energijo. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)