07.05.2024 ob 11:21
Deli članek
Slovenija je izboljšala kazensko zakonodajo proti financiranju terorizmu

Strasbourg (MOREL) – Slovenija je izboljšala svoje ukrepe za boj proti financiranju terorizma, ugotavlja organ Sveta Evrope za boj proti pranju denarja  MONEYVAL  v danes objavljenem poročilu . Poročilo ugotavlja, da je Slovenija izboljšala skladnost s priporočilom 5 Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) (kaznivo dejanje financiranja terorizma).

Zaradi zakonodajnih sprememb kaznivega dejanja financiranja terorizma je bila država glede na to priporočilo ponovno ocenjena iz »delno skladna« v »pretežno skladna«. Na splošno je Slovenija dosegla napredek pri odpravljanju pomanjkljivosti tehnične skladnosti, ugotovljenih v njenem poročilu o medsebojnem ocenjevanju za leto 2017 . Od 40 priporočil ima Slovenija trenutno:

  • 11 priporočil z oceno »skladno«
  • 29 Priporočila ocenjena kot »pretežno skladno«.

Zaradi stopnje skladnosti s priporočili FATF Sloveniji ni več treba poročati v okviru 5. kroga ocenjevanja MONEYVAL. Poleg tega je bila uporaba 1. koraka postopkov za izboljšanje skladnosti MONEYVAL prekinjena.

Odbor strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma (MONEYVAL) je nadzorni organ Sveta Evrope, ki mu je zaupana naloga ocenjevanja skladnosti z glavnimi mednarodnimi standardi za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in financiranja širjenja orožja za množično uničevanje ter učinkovitost njihovega izvajanja. MONEYVAL ocenjuje 33 držav in ozemelj ter daje priporočila nacionalnim oblastem v zvezi s potrebnimi izboljšavami njihovih sistemov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter za boj proti financiranju širjenja orožja. To je sporočila Tatiana Baeva-Frachon, predstavnica za medije Sveta Evrope. (konec)