22.05.2024 ob 16:11
Deli članek
Več jezikov znaš, več veljaš

Bruselj (MOREL)-  Raziskava Eurobarometer o Evropejcih in Evropejkah in njihovih jezikih kaže na pozitiven odnos do učenja jezikov. Velika večina Evropejcev in Evropejk (86 %) meni, da bi moral vsak govoriti vsaj en tuji jezik, in skoraj trije od petih (59 %), tako da je tudi tega sposoben vsakodnevno ali vsaj pogosto. V Sloveniji ima takšno mnenje kar 97 % vprašanih, tozadevno sposobnost pa zatrjuje 50 % vprašanih.

Raziskava poudarja vse večje priznavanje pomena jezikovne raznolikosti pri krepitvi kulturnega razumevanja, gospodarskih priložnosti in socialne kohezije v Evropi. Večjezičnost je s 24 uradnimi jeziki ter približno 60 regionalnimi in manjšinskimi jeziki , ki se govorijo v Evropski uniji, živahen primer evropske kulturne raznolikosti. Državljani in državljanke imajo zelo pozitiven odnos do večjezičnosti. Da bi moral vsak poleg maternega jezika govoriti še več kot en jezik, jih na ravni EU 69 % vprašanih, v Sloveniji pa 70 % vprašanih.

Kot tuji jezik govori angleščina skoraj polovica (47 %) Evropejcev in Evropejk. To je opazno povečanje za 5 odstotnih točk od leta 2012. 7 od 10 mladih Evropejcev se lahko pogovarja v angleščini, kar je 9 odstotnih točk več kot v raziskavah iz leta 2012 . Velja za najpomembnejši jezik, v katerem se otroci učijo za svojo prihodnost (za 85 % udeležencev raziskav), sledijo španščina, nemščina, francoščina in kitajščina. Za angleščino so francoščina (11 %), nemščina (10 %) in španščina (7 %) najpogosteje govorjeni tuji jeziki v EU.

V Sloveniji angleščino kot tuji jezik govori 61 % vprašanih, sledijo hrvaščina (55 %), nemščina (33 %), srbščina/bosanščina/črnogorščina (22 %) in italijanščina (13 %). Tuje filme v programu želi namesto v sinhronizirani obliki spremljati s podnaslovi 53 % vprašanih na ravni EU, v Sloveniji pa 85 % vprašanih. Komisija spodbuja jezikovno raznolikost v Evropski uniji s projekti, ki se financirajo iz programov Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa. To so sporočili iz predstavništva evropske komisijie v Sloveniji. (konec)