03.11.2022 ob 13:50
Deli članek
Pirati stavimo na mladega županskega kandidata Jansmina Feratovića v Ljubljani!

Ljubljana - Predstavitev Piratskega kandidata Jasmina Feratovića za župana Ljubljane in Piratske liste za mestni svet.

»Občinska in državna oblast sta z zanemarjanjem stanovanjske politike in s pretiranim fokusom na širjenju turizma, prispevali k obubožanju celotne generacije mladih, ki si danes kljub v povprečju višji izobrazbi, ne morejo privoščiti enakega standarda življenja, kot so ga imeli njihovi starši.

Ker sem trdno prepričan, da je stanovanjska kriza mati večine ostalih kriz trenutnega časa, sem se odločil, da bo moja prednostna usmeritev na županskih volitvah stanovanjska politika; 

  • OPPN bomo uporabili kot orodje, da luksuzne gradnje izženemo iz navadnih sosesk na rob mesta,
  • zgradili bomo nove študentske domove in tako zmanjšali pritisk, ki ga študentje ustavarjajo na ljubljanski nepremičninski trg,
  • velikim zasebnim vlagateljem bomo naložili obvezo, da bo moral vsak novozgrajeni objekt vsebovati delež stanovanj, ki bodo cenovno dostopna in na koncu tudi res namenjena občanom.
  • občanom bomo olajšali postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja in urejanja druge dokumentacije,

Glavno orodje za spopadanje s stanovanjsko krizo na občinskem nivoju bo občinski stanovanjski sklad. Ta bo deležen dodatnih finančnih sredstev (ki jih bomo odvzeli različnim megalomanskim in kozmetičnim projektom trenutnega župana) in garancij za kreditiranje za gradnjo novih celostnih sosesk (stanovanja + šole + vrtci + prostori za osnovne storitve + javni promet …).

Poskusili bomo vzpostaviti tudi shemo "rent to buy", po kateri bodo najemniki v javnih neprofitnih stanovanjih sčasoma dobili pravico stanovanje odkupiti. S kupninami bo sklad lahko financiral gradnjo novih stanovanj.

Pri gradnji bomo vztrajali na standardizaciji in masovni proizvodnji komponent, potrebnih za nova stanovanja, kar bo garancija za ugodno ceno, ki bo s povečanjem obsega novogradenj upadala.

Spodbujali bomo stanovanjske zadruge.

Poleg tega si želimo:

  • Posodobiti vozni red in sheme linij LPP, ki so še vedno prilagojene starim delovnim navadam občanov.
  • Razširiti kolesarsko infrastrukturo ter fizično ločiti nevarne kolesarske steze od cest.
  • Umestiti sežigalnico zunaj kotline, kar bo zaščitilo naš zrak.
  • Ozeleniti mesto, da bo bolje pripravljeno na podnebne spremembe in naraščajočo vročino.
  • Povečati participativni proračun in nasploh možnosti za participacijo in debato občanov, vezano na upravljanje politik mesta.
  • S svojo župansko kandidaturo želim pokazati Ljubljančanom, da alternativa obstaja.«

PREDSTAVITEV PIRATSKE LISTE ZA MESTNI SVET

Kandidati so :Jasmin Feratović, Emina Gazibera, Gorazd Knific, Jasmina Klančar, Igor Brlek, Jasmina Feratović, Rok Deželak, Zala Rebernak, Primož Ledinek, Ratko Stojiljković.

To je sporočil  Gašper Nitraljevski, vodja odnosov z javnostmi, Piratska stranka Slovenije (konwc)