28.05.2024 ob 11:06
Deli članek
44 odstotkov diplomantov mlajših od 25 let

Ljubljana (MOREL)-  Podobno kot leto prej je pri manj kot 25 letih študij uspešno zaključilo 44 % diplomantov, povprečna starost diplomanta pa se ni občutneje spremenila – znašala je 27,2 leta. Najmlajši so bili diplomanti visokošolskega univerzitetnega študija (24,0 leta). 81 % teh je imelo ob zaključku študija manj kot 25 let, približno 97 % pa je bilo diplomantov rednih programov.
Sledili so diplomanti enovitega magistrskega študija (26,3 leta) in visokošolskega strokovnega študija (27,8 leta). Med zadnjimi jih je bila polovica ob diplomiranju mlajša od 25 let, približno 56 % pa rednih študentov.
Preostali diplomanti so bili v povprečju starejši od 28 let, najvišjo povprečno starost smo zaznali pri diplomantih doktorskih študijskih programov 3. stopnje (36,4 leta). To so sporočili iz SURS. (konec)