20.05.2024 ob 16:59
Deli članek
Geocaching okoli in v jami Dimnice (Slivje)

 

Kozina (MOREL)- Stični kras med Brkini in Matarskim podoljem se odlikuje po raznolikosti in bogastvu naravne in kulturne dediščine, od vpliva kamninske podlage na lego naselij, načina rabe tal do hidrologije, geomorfološke raznolikosti, idr. Vse to bi približali mladim aktivnim družinam (starost otrok do 14. leta) na dejaven način, tj., z izvedbo dogodka Geocachinga po Slivju in v jami Dimnice dne 25. maja 2024 v okviru Tedna čezmejnega geoparka Kras-Carso, tj., se  izvajalo »v sklopu projekta KRAS-CARSO II, ki je sofinanciran v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027«.

Število udeležencev je omejeno na 13 družin (verjetno okoli 50 oseb), kar je z organizacijskega, varstvenega in naravovarstvenega optimalno, da se ohrani medsebojni stik, izrazi vsaka družina, ki ima tako, skupaj, možnosti sodelovati, soustvarjati znanje, razumevanje, bogatiti medsebojne odnose in stik – razumevanje z naravo.

Potek:Od 9. do 9:30 ure  se družine zberejo na trgu pred cerkvijo v vasi Slivje (parkirišče na trgu, pri zadružnem domu in pred vasjo) in po prevzemu gradiva, ureditve formalnosti se najprej skupaj podamo v cerkev sv. Martina, kjer predstavimo potek, varnost, naravovarstvene zahteve in pomen cerkve, kjer tudi rešijo (poiščejo rešitev naloge).

Zatem se posamezne družine v dvominutnem razmaku podajo na okoli dvokilometrsko pot, po kolovozih in stezah do ponora v slepi dolini, delane vrtače, mikrokraških oblik in zaraščajoče se se gmajne do ploščadi pri vhodu v jamo Dimnice. Tu udeleženci malicajo, počivajo med zbiranjem. Ob poti se znajdejo s skico poti, opisi - skicami pojavov, ki jih prepoznajo in vnesejo v pohodniški list.

Skupaj se, po predstavitvi varnosti in delitvi svetil, podamo v jamo Dimnice v spremstvu vodnika. Na poti prepoznavamo rastlinske pasove in vanje vnesemo ustrezne rastline predstavljanje na interpretacijskem listu; tam so tudi označena merilna mesta temperatur zraka, na podlagi katerih prepoznamo vpliv klime na jamo. Na posameznih postankih tudi opazujemo različne sigove tvorbe, ki jih prepoznamo v gradivu. Za konec, skozi igrico bat – mot, tj. kako netopir lovi veščo, prepoznamo jamo kot življenjsko okolje in katere živali, kje živijo. Okoli 13:30 se dogodek zaključi z evalvacijo in podelitvijo priložnostnih nagrad.

Udeležba  na dogodku je brezplačena. Oprema – varnost: udeleženci imajo svojo pohodno obutev in vetrovko za v jamo ter opremo primerno vremenskim pogojem na dan izvedbe dogodka, če ima kdo baterijsko svetilko, ne bo škodilo. Pot večinoma po kolovozih; v jami so poti s protizdrsnimi preprogami na strmejših odsekih; rovi veliki. Prijave do srede 22. maja na naslov: franci.maleckar@gmail.com. Na razpolago je še 12 mest!!! To je sporočil Franc Malečkar. (konec)