24.05.2023 ob 12:59
Deli članek
Kljub predvideni višji rodnosti prebivalstvo Slovenije čedalje starejše

Ljubljana (MOREL)- Po rezultatih projekcij EUROPOP2023, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice EU ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1.951.000 prebivalcev.

Število prebivalcev Slovenije naj bi naraščalo do približno leta 2026 (na nekaj več kot 2.121.000), nato pa počasi upadalo. Slovenija naj bi 1. januarja 2100 imela 1.951.000 prebivalcev ali 7 % manj kot v začetnem letu teh projekcij, tj. v 2022.

Predvidevajo, da se bo leta 2100 v Slovenijo priselilo 5.600 prebivalcev več, kot se jih bo iz nje odselilo. To je približno dve tretjini manj, kot je po začasnih podatkih znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2022. V prihodnosti naj bi se celotna stopnja rodnosti v Sloveniji večinoma enakomerno dvigala in leta 2100 dosegla vrednost 1,72. Podaljšala naj bi se tudi pričakovana življenjska doba ob rojstvu: dečki, rojeni v Sloveniji leta 2100, naj bi živeli 89 let, deklice pa 93 let.
V prihodnjih desetletjih naj bi se pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Lani so starejši (tj. prebivalci, stari 65 let ali več) predstavljali nekaj več kot 21 % prebivalstva, leta 2100 pa naj bil bilo v tej starostni skupini več kot 32 % prebivalcev Slovenije. Delež otrok (tj. prebivalcev, mlajših od 15 let) se bo predvidoma nekaj let še večinoma zmanjševal in leta 2037 dosegel najnižjo vrednost (okrog 12,5 %). Leta 2100 naj bi bilo otrok med prebivalci 13,0 %. To so sporočili iz SURS. (konec)