10.06.2024 ob 10:35
Deli članek
Največ porok septembra

 

Ljubljana (MOREL)- Lani je bilo sklenjenih 6.388 zakonskih zvez, razvezalo pa se je 2.165 parov. V primerjavi z letom prej se je število sklenitev zakonskih zvez zmanjšalo za 6 odstotkov. V letu 2023 je zakonsko zvezo sklenilo 6.388 parov. To je bilo za 380 ali 6 odstotkov manj kot leto prej. Med sklenjenimi zakonskimi zvezami je bilo tudi 77 istospolnih: 47 med moškima in 30 med ženskama.
Na 1.000 prebivalcev so bile sklenjene 3 zakonske zveze. Največ jih je bilo v podravski statistični regiji (3,4 poroke na 1.000 prebivalcev), najmanj pa v goriški regiji (2,3 poroke na 1.000 prebivalcev).
Največ parov se poroči na soboto. V prejšnjem letu je bilo na ta dan sklenjenih 3.780 porok (59 %). Največ jih je bilo 24. junija in 9. septembra 2023. Na ti dve soboti je zakonsko zvezo sklenilo po 176 parov. September je bil mesec z največ sklenjenimi zakonskimi zvezami (995), sledila sta junij (980) in maj (811). Najmanj sklenitev zakonskih zvez pa je bilo v januarju (191). V povprečju je bilo lani sklenjenih 18 zakonskih zvez na dan. 
Ob sklenitvi zakonske zveze so bili ženini stari povprečno 37,7 leta ali skoraj tri leta več od nevest; povprečna starost teh je bila 34,9 leta.5.617 (88 %) ženinov in 5.686 (89 %) nevest je v 2023 zakonsko zvezo sklenilo prvič. Pri 5.244 parih (82 %) je bila to prva zakonska zveza za oba mladoporočenca. Ženini, ki so se poročili prvič, so bili stari v povprečju 32,9 leta; prvič poročene neveste pa so bile povprečno dve leti mlajše (30,9 leta).
Večina zakonskih zvez se sklene med državljani Republike Slovenije. Pri 79 % oz. 5.053 porokah sta bila oba, ženin in nevesta, državljana Republike Slovenije. Pri 530 porokah (8 % porok) je bil ženin državljan Republike Slovenije, nevesta pa državljanka kake druge države, najpogosteje Bosne in Hercegovine. Pri 508 porokah (8 % porok) pa je nevesta, državljanka Republike Slovenije, sklenila zakonsko zvezo z ženinom, ki je bil državljan druge države; tudi med temi so bili najštevilnejši državljani Bosne in Hercegovine. Pri 297 sklenitvah zakonskih zvez (5 %) sta bila oba, ženin in nevesta, prebivalca Slovenije s tujim državljanstvom. To so sporočili iz SURS. (konec)