23.05.2024 ob 13:21
Deli članek
Okoli 13.400 novincev v visokošolskem izobraževanju

Ljubljana (MOREL)-  V terciarno izobraževanje je s prvim vpisom v 1. letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v študijskem letu 2023/24 vstopilo 13.446 študentov. Nekaj manj kot tri četrtine jih je v letu prvega vpisa dopolnilo 19 let, približno petina od 20 do 24 let, 6,4 % jih je bilo starih 25 let ali več, 2,2 % pa manj kot 19 let.
48 % se jih je vpisalo v visokošolski univerzitetni študij, 44 % v visokošolski strokovni študij, 8 % pa v enoviti magistrski študij. Tudi med novinci je bilo več žensk (59 %) in več rednih študentov (84 %).
V študijskem letu 2023/24 je bilo na študiju v Sloveniji vpisanih več tujih študentov kot leto prej. Z vidika tujega državljanstva jih je bilo 10.561 (12,0 % več kot leto prej), z vidika stalnega prebivališča v tujini jih je bilo 9.494 (11,7 % več), z vidika pridobitve srednješolske izobrazbe v tujini pa 9.641 (11,9 % več). Tuji študenti so prihajali iz več kot 120 različnih držav, a le iz štirih je bilo na študiju v Sloveniji vpisanih (ne glede na merilo tuje države) po več kot 1.000 študentov – iz Srbije, Severne Makedonije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. To so sporočili iz SURS. (konec)