28.05.2024 ob 11:15
Deli članek
Osnovno- in srednješolsko izobrazbo pridobilo več udeležencev kot leto prej

 

Ljubljana (MOREL)- V prejšnjem šolskem letu je osnovnošolsko izobraževanje uspešno končalo 21.814 udeležencev, srednješolsko pa 19.409. Osnovnošolsko izobraževanje uspešno zaključilo 8,6 % več učencev in odraslih …

V šolskem letu 2022/23 je osnovno šolo uspešno končalo 21.618 učencev oz. za 8,4 % več kot leto prej. 21.282 učencev je osnovno šolo zaključilo po rednem programu, 336 pa po prilagojenem. Število osnovnošolcev zadnja leta ponovno narašča, zato so tudi generacije, ki zapuščajo osnovnošolske klopi, večje. Najmanjša je bila generacija, ki je osnovnošolsko izobraževanje končala v šolskem letu 2017/18. Program osnovne šole za odrasle je v prejšnjem šolskem letu končalo 196 udeležencev (v 2021/22: 138). Skupno je osnovnošolsko izobrazbo pridobilo za 8,6 % več udeležencev kot leto prej.

V opazovanem šolskem letu je srednjo šolo skupno končalo 19.409 udeležencev ali za 0,5 % več kot leto prej. Med udeleženci je bilo 17.019 dijakov ali za 0,8 % manj kot leto prej. Srednje splošno izobraževanje je uspešno zaključilo 5.772 dijakov, med njimi v splošnih in strokovnih gimnazijah 5.686 dijakov, maturitetni tečaj pa je opravilo 86 dijakov. Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje je zaključilo 7.919 dijakov: 6.686 dijakov je končalo srednje strokovno izobraževanje, 1.198 dijakov poklicno tehniško izobraževanje, 35 dijakov pa poklicni tečaj. Srednjo poklicno izobrazbo je pridobilo 2.964 dijakov, nižjo poklicno pa 364.

Podobno kot pri prejšnjih generacijah je tudi v tej največji delež dijakov zaključil šolanje v programih s področij osnovnih in splošnih izobraževalnih aktivnosti (34 %) ter tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva (27 %). Srednješolsko izobraževanje je končalo tudi 2.390 odraslih ali za 11,3 % več kot leto prej. 7 % jih je pridobilo srednjo splošno izobrazbo, 28 % nižjo ali srednjo poklicno ter 65 % srednjo tehniško ali drugo strokovno izobrazbo. Največ teh oseb je pridobilo izobrazbo v programih s področij tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva ter poslovnih in upravnih ved. To so sporočiil iz SURS. (konec)