16.11.2023 ob 15:55
Deli članek
Plače moških višje od plač žensk

Ljubljana (MOREL)- V Sloveniji je bilo lani skoraj 517.000 delovno aktivnih moških. Največ med njimi je bilo kovinarjev, strojnih mehanikov ipd. (10,3 %), sledili so vozniki, upravljavci transportnih naprav in premičnih strojev (8,8 %) ter gradbinci ipd. (razen elektroinštalaterjev) z 8,1 %. 
Povprečna mesečna neto plača zaposlenih moških je lani (po začasnih podatkih) znašala 1.457 EUR. Zaposleni moški so imeli za 75 EUR oz. 5,4 % višje plače kot ženske.

Lani se je vsaj enkrat na mesec s prijatelji družilo 91 % moških in 89 % žensk (16+ let), s sorodniki pa vsaj enkrat na mesec 88 % moških in prav tolikšen delež žensk. 
27 % moških (16+ let) se je lani udeležilo športnega dogodka ali tekme (med ženskami je bilo takih 14 %). Ženske so se kulturnih prireditev udeleževale pogosteje kot moški (35 % žensk, 30 % moških), medtem ko sta bila deleža obiskovalcev kina podobna: 23 % moških in 22 % žensk. To so sporočili iz SURS. (konec)