14.03.2023 ob 14:29
Deli članek
Še vedno najbolj zadovoljni z odnosi s sorodniki, prijatelji, sosedi

Ljubljana (MOREL)- Na splošno zadovoljstvo z življenjem v 2022 so zelo vplivali medosebni odnosi, občutek sreče in zdravstveno stanje. Več oseb kot v 2018, dve tretjini, je bilo srečnih ves čas ali večino časa. Zvišala se je tudi samoocena zadovoljstva s finančnim stanjem in dolžino prostega časa.

V prejšnjem letu je povprečna samoocena zadovoljstva z medosebnimi odnosi s sorodniki, prijatelji, sosedi, sodelavci znašala 8,6. To je bilo enako kot v 2018 in za 0,3 vrednosti ocene več kot v 2013, ko smo prav tako merili subjektivno dojemanje blaginje prebivalcev Slovenije, starih 16 let ali več. To je bila tudi najvišja dosežena vrednost doslej v tem raziskovanju. Različne vrste zadovoljstva so ocenjevali na lestvici od 0 (povsem nezadovoljen) do 10 (zelo zadovoljen). 92 % oseb je svoje zadovoljstvo z medosebnimi odnosi izrazilo z ocenami od 7 do 10. Pričakovano so bili z odnosi v večji meri zadovoljni mlajši; na prvem mestu so bili tisti iz starostne skupine 25–34 let (8,8).

93 % prebivalcev Slovenije, starih 16 let ali več, je v prejšnjem letu lahko računalo na materialno (npr. denar, dobrine, živila, orodje) ali nematerialno pomoč (npr. pogovor o osebnih stvareh, pomoč pri kakšnem opravilu ali ob bolezni), če bi to potrebovali. Med moškimi in ženskami ni bilo občutnejših razlik. So pa v večjem deležu na tako pomoč v primerjavi s starejšimi lahko računali mlajši. Največji delež takih je bil v starostni skupini 25–34 let (97 %), najmanjši pa med starimi 65 let ali več (89 %). 

To so sporočili iz SURS. (konec)