14.03.2024 ob 11:55
Deli članek
Slovenci smo srečen narod?!

Ljubljana (MOREL)- Med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na splošno zadovoljstvo z življenjem, je zdravje. Tisti, ki so v 2023 svoje splošno zdravstveno stanje ocenili kot zelo dobro, so bili tudi med najbolj zadovoljnimi z življenjem na splošno (ocena: 8,5).Generalna skupščina Združenih narodov je 20. marec za mednarodni dan sreče razglasila 12. julija 2012, prvič smo ga praznovali leta 2013. Stopnja splošnega zadovoljstva z življenjem je odvisna od več dejavnikov. Poleg gospodarskih razmer in blaginje v državi ter finančnega stanja gospodinjstva ali posameznika na občutenje zadovoljstva vplivajo tudi zdravje, položaj na trgu dela in medosebni odnosi.

Prebivalci Slovenije, stari 16 let ali več, so zadovoljstvo s finančnim stanjem gospodinjstva v prejšnjem letu ocenili s 6,8 (na lestvici od 0 do 10). Skupna ocena je odvisna od starosti, zaposlitvenega statusa, izobrazbe, statusa tveganja revščine in drugih dejavnikov. Med spoloma že več let zapored ni bilo občutnejše razlike. Med najpomembnejšimi dejavniki, ki so vplivali na višjo samooceno zadovoljstva s finančnim stanjem, je bila poleg zaposlitvenega statusa še raven izobrazbe. Prebivalci statističnih regij, ki splošno zadovoljstvo z življenjem ocenjujejo zelo visoko, niso vedno hkrati tudi najbolj zadovoljni z medosebnimi odnosi (in obrnjeno).

Kakšne so bile finančne zmožnosti gospodinjstev v letu 2023?

  • 26 % gospodinjstev je s svojimi dohodki lahko preživelo mesec brez resnih težav.
  • 74 % gospodinjstev je lahko iz lastnih sredstev pokrilo nepričakovane izdatke v znesku 770 EUR.
  • 79 % gospodinjstev si je lahko privoščilo enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva.
  • 96 % gospodinjstev si je lahko privoščilo primerno ogrevano stanovanje.

Z vidika povprečne samoocene so bili z življenjem na splošno najbolj zadovoljni tisti prebivalci z zelo dobrim splošnim zdravstvenim stanjem (ocena: 8,5), 16–29-letniki (ocena: 8,2), dijaki ali študenti (ocena: 8,2) in tisti z višješolsko, visokošolsko ali višjo izobrazbo (ocena: 8,2).

Koliko Srečkov in Srečk živi v naselju Osrečje, vam ne moremo izdati, lahko pa povemo, da je Srečko med moškimi imeni po pogostosti na 70. mestu, med vsemi pa na 137. mestu (Srečko: 3.961). Ženska oblika, Srečka, je precej redkejša, med prebivalkami Slovenije jih najdemo 33. Največ Srečkov prebiva v podravski statistični regiji, največ Srečk pa v goriški statistični regiji. To so pripravili na SURS. (konec)