10.11.2023 ob 12:11
Deli članek
Stopnja samooskrbe z medom visoka

Ljubjana (MOREL)- Prebivalcu Slovenije je bilo v letu 2022 za prehrano na voljo v povprečju 134 kg sadja, 116 kg žit, 105 kg zelenjave, 87 kg mesa, 72 kg krompirja, 11 kg jajc, 5 kg riža in 1 kg medu. Pri bilanci proizvodnje in potrošnje izbranih vrst oljnic je prišlo do revizije podatkov.

Zaradi ugodnih vremenskih razmer so čebelarji v 2022 pridelali 2.400 ton medu ali 12-krat toliko kot leta 2021 (200 ton). Precej večja je bila tudi proizvodnja sadja, obsegala je 93.000 ton ali skoraj 3-krat toliko kot leto prej (34.000 ton).

V primerjavi z letom 2021 so bile stopnje samooskrbe višje pri skoraj vseh živalskih bilancah, razen pri jajcih, pri rastlinskih bilancah pa smo dvig zaznali samo pri sadju. Stopnja samooskrbe z mesom se je tako zvišala za 1 odstotno točko (na 86 %) in z medom za 75 odstotnih točk (na 90 %), upadla pa je pri jajcih, in sicer za 3 odstotne točke (na 94 %). Pri rastlinskih bilancah se je stopnja samooskrbe s sadjem dvignila za 15 odstotnih točk (na 29 %), po drugi strani pa je upadla za 8 odstotnih točk pri krompirju (na 36 %), za 4 odstotne točke pri zelenjavi (na 39 %) in za 12 odstotnih točk pri žitih (na 72 %).

Prebivalcu Slovenije je bilo v 2022 za prehrano na voljo povprečno 134 kg sadja, 116 kg žit, 105 kg zelenjave, 87 kg mesa, 72 kg krompirja, 11 kg jajc, 5 kg riža in 1 kg medu. V primerjavi z letom 2021 se je povprečna razpoložljiva količina medu za prehrano povečala za 100 %, sadja za 23 % in krompirja za 14 %. Upadla je pri zelenjavi (za 12 %), mesu (za 2 %) in žitih (za 1 %), pri jajcih pa se na letni ravni ni občutneje spremenila. To so sporočili iz SURS.(konec)