20.09.2023 ob 14:05
Deli članek
Več delovno aktivnih z daljšo odsotnostjo z dela


Ljubljana (MOREL)- V juliju je bilo z dela dlje odsotnih nekaj več kot 44.900 delovno aktivnih, kar predstavlja 4,8 % delovno aktivnega prebivalstva. Od tega je bilo 15.900 oseb odsotnih zaradi starševskega varstva oz. porodniškega dopusta, nekaj manj kot 29.000 pa jih je bilo dolgotrajno bolniško odsotnih (tj. več kot 30 delovnih dni na referenčni datum). Največ delovno aktivnih, odsotnih zaradi starševskega varstva oziroma porodniškega dopusta, je bilo v starostnem razredu 30–34 let, in sicer približno 5.900, od tega okoli 5.100 žensk in nekaj manj kot 800 moških. Na dolgotrajni bolniški je bilo največ delovno aktivnih v starostni skupini 55-59 let, in sicer nekaj manj kot 6.800, polovico le-teh je bilo žensk.

Pregled daljšega časovnega obdobja kaže naraščanje števila delovno aktivnih z daljšo odsotnostjo z dela. Medtem ko pri številu tistih, ki so odsotni zaradi starševskega varstva oz. porodniškega dopusta, ni večjih nihanj, pa je pri številu tistih z dolgotrajno bolniško odsotnostjo rast opaznejša. Konec leta 2012 je bilo dolgotrajno bolniško odsotnih nekaj manj kot 15.600 delovno aktivnih, konec leta 2022 pa se je to število dvignilo na približno 31.500. Rast je povezana z zviševanjem povprečne starosti delovno aktivnih, po letu 2020 pa je to tudi posledica epidemije covida-19. To so sporočili iz SURS. (konec)