23.05.2024 ob 13:18
Deli članek
Več študentov naravoslovja, matematike in statistike

Ljubljana (MOREL)-  V primerjavi s prejšnjim študijskim letom se je število vpisanih študentov najizraziteje zmanjšalo na področju transporta, varnosti, gostinstva in turizma, osebnih storitev (7,6 %), najbolj povečalo pa na področju naravoslovja, matematike in statistike (4,0 %).

Število vpisanih študentov se je povečalo še na področju družbenih ved, novinarstva in informacijske znanosti, na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), na področju poslovnih in upravnih ved, prava ter na področju zdravstva in socialne varnosti. Na področjih umetnost in humanistika ter tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo je število vpisanih študentov ostalo približno enako, na vseh preostalih področjih pa se je njihovo število zmanjšalo.

Tako kot v prejšnjem študijskem letu se je največji delež študentov vpisal v programe s področja poslovnih in upravnih ved, prava (20,1 %), sledila sta področje tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva (16,8 %) ter področje zdravstva in socialne varnosti (14,9 %). Najmanjši delež študentov je bil vpisan v programe s področja kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva (2,6 %). To so sporočili iz SURS. (koknec)